Zmgławiacz – „Elektrofumigator Bartek”


ZMGŁAWIACZ – „ELEKTROFUMIGATOR BARTEK”


ELEKTROFUMIGATOR BARTEK

 • Niewielkie rozmiary:  350 mm x 400 mm x 220 mm

 • Niewielka waga: 15kg
 • Sześcienna bryła, łatwa w składowaniu
 • Mocna konstrukcja wykonana z wysokiej jakości stali kwasoodpornej AISI 316
 • Wysoka odporność konstrukcji na upadki i udary
 • Ergonomiczne rączki transportowe
 • Zwijany przewód zasilający, ułatwiający użytkowanie i magazynowanie
 • Intuicyjny, przyjazny interfejs, łatwy w obsłudze
 • Brak elementów dotykowych – obsługa za pomocą dwóch odpornych przycisków
 • Możliwość obsługi w rękawiczkach
 • Brak wysokoobrotowych części wirujących, urządzenie zaprojektowane do długiej
  i bezawaryjnej pracy
 • Ograniczona do minimum ilość przeglądów serwisowych
 • Wysoka sprawność urządzenia
 • Niskie zużycie energii elektrycznej
 • Krótkie czasy wyrzutu środków odkażających, skracające okres wyłączenia pomieszczenia lub pojazdu z użytkowania
 • Wysoka prędkość środka na wyjściu dyszy – ponad 80 m/s
 • Bardzo mały rozmiar kropli (5 mikrometrów) powodujący długi czas zawieszenia mgły
  w powietrzu i wysoką penetrację przestrzeni dekontaminowanej
 • Odporna dysza przeznaczona do korzystania z wielu środków odkażających, preparatów alkoholowych, preparatów opartych na jonach srebra i nadtlenku wodoru, preparatów zawierających związki chloru oraz jodu
 • Wielorazowy zbiornik na środki odkażające, wykonany z chemicznie odpornego polietylenu
  o wysokiej gęstości
 • Długi przewód zasilający (5 metrów), chowany wewnątrz urządzenia