KONTAKT..

PRACOWNIA BADAWCZO-ROZWOJOWA MARCIN MRÓZ

ul. Kościuszki 132 lok. 1, 
49-340 Lewin Brzeski

NIP: 747-175-42-39
REGON: 161602056

E-mail: biuro@pbrmroz.pl

Marcin Mróz: +48 739 903 944